ZOSTAŃ AKTYWNYM SENIOREM W DOBIE XXI WIEKU!

Starzenie się jest naturalnym etapem życia człowieka; szczęśliwie w wyniku postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia żyjemy coraz dłużej i dłużej też pozostajemy w dobrej kondycji intelektualnej i fizycznej. Więcej lat spędzamy na emeryturze, poza aktywnością zawodową. Nie oznacza to, że musi to być okres bierności, nudy, braku perspektyw czy braku szans na rozwój osobisty. Przeciwnie, czas, którym dysponuje współczesny senior, może być spożytkowany w wartościowy, twórczy i ciekawy sposób. Mogą go wypełnić spotkania z ludźmi w zbliżonym wieku, podczas których jest możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań.

DOŚWIADCZENIE

Nasze zajęcia prowadzone sa przez odpowiednio przygotowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

ATRAKCYJNA FORMA

Zajęcia mają formę wykładów, prelekcji, warsztatów i zajęć terenowych.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

Żyjemy coraz dłużej i dłużej też pozostajemy w dobrej kondycji.

REALIZACJA PASJI

Wzrost wiary w własne możliwości, poczucie zadowolenia i chęci życia.

PARTNERZY